ความคิดที่ว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่สามารถออกกำลังกายได้นั้นเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก เพราะจริง ๆ แล้วการอออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องพึงกระทำเป็นอย่างที่สุด เพราะจะทำให้ กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ทำงานได้ดี ช่วยให้หลอดเลือดมีการขยายตัว กล้ามเนื้อหัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายของคนเป็นโรคหัวใจก็ควรเลือกประเภทที่เหมาะสมจึงจะส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสีย ทางที่ดีที่สุดควร ปรึกษาแพทย์โรคหัวใจ ประจำตัวเพื่อประเมินสภาพร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกาย และควรต้องรายงานเรื่องการออกกำลังกายให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดพบแพทย์เพื่อติดตามผลและเช็คสมรรถภาพของร่างกายอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคเบื้องต้นที่ต้องรู้ในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ

1.ควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายสัก 10-15 นาที
2.ควรออกกำลังกายสัปดาห์ละประมาณ 3-8 ครั้ง
3.ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 20-30 นาที

ประเภทของการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจโดยทั่วไป

1.การเดิน 2.การว่ายน้ำ 3.แอโรบิค 4.วิ่งเหยาะๆ
5.กอล์ฟ ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์อนุญาต )

ส่วนกีฬาต้องห้าม คือกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะ อย่าง ฟุตบอล ยกน้ำหนัก

หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ควร ปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย ในแต่ละประเภทจะดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกประเภทและระยะเวลาที่ควรออกกำลังกายที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

10 ข้อที่ ควรรู้และต้องปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกาย

1.ควรออกกำลังกายในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจัด และหากออกกำลังกายในร่มควรเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี
2.ควรอบอุ่นร่างกาย ยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง
3.หาก กินอาหารก่อนออกกำลังกาย ควรทิ้งระยะห่างในเวลา 1 ชม.
ก่อนออกกำลังกาย แต่ไม่ควรออกกำลังกายในขณะที่ท้องว่าง
4.ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาจนเกินไปขณะออกกำลังกาย
5.อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ดังนั้นควรดื่มน้ำสัก 1 แก้ว ก่อนออกกำลังกาย
6.ไม่ควรออกกำลังกายคนเดียว ควรมีคนดูแลอยู่ใกล้ๆ และ สถานที่ออกกำลังกาย ควรมีคนที่มีความรู้ หรือเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเหลือหากมีอาการฉุกเฉิน
7.ไม่ควรออกกำลังกายเมื่อมีอาการป่วยอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว
8.เมื่อรู้สึกว่าร่างกายมีอาการเหนื่อย ผิดปกติ แน่นหน้าอก คลื่นไส้ เวียนศรีษะ หายใจไม่ปกติให้หยุดออกกำลังกายทันที
9.อย่ากลั้นหายใจในขณะออกกำลังกาย ต้องหายใจให้สะดวก และไม่รู้สึกเหนื่อยหอบเมื่อพูดคุยสนทนา
10.ควร ออกกำลังกาย ในช่วงเวลาเดิม

การออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ มีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะช่วยยืดอายุผู้ป่วย และเพื่อ ฟื้นฟูรักษาสุขภาพของผู้ป่วย ให้กลับมาแข็งแรงใกล้เคียงก่อนที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจ นอกจากการออกกำลังกายแล้ว กีฬาที่เหมาะสมกับ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่นิยมคือ ปิงปอง เทนนิสแบบคู่ และการตีกอล์ฟ

และสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกายต้องรู้คือ จะต้องทำอย่างไรเมื่อมีอาการกำเริบขณะออกกำลังกาย

หากมีอาการกำเริบในขณะออกกำลังกาย ประการแรกที่ต้องทำคือต้องหยุดออกกำลังกายทันที ที่รู้สึกถึงความผิดปกติและนั่งพักในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ผู้ป่วยที่มียาอมใต้ลิ้นติดตัวก็ควรอมยาอมใต้ลิ้นทันที แต่ไม่ควรไม่ควรอมเกิน 3 เม็ด โดยแต่ละเม็ดควรห่างกันประมาณ 5 นาที ถ้าครบ 3 เม็ดแล้วอาการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาล

การออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจหากออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีประโยชน์มหาศาลใน การยืดชีวิตผู้ป่วย และทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง ในทางกลับกันถ้าไม่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นปลอดภัยที่สุดควรขอคำปรึกษาแพทย์โรคหัวใจก่อนที่จะลงมือออกกำลังกายจะดีที่สุดครับ